Tuesday, 21 May 2013

KOLEKSI ARTIKEL BERHUBUNG KARYA AGUNG

Pautan Artikel:

1.       Hikayat Hang Tuah2.       Sulalatus Salatin (Sejarah melayu)3.       Tuhfat al-Nafis

ULASAN KARYA AGUNG

ISU YANG DIBANGKITKAN OLEH PENGARANG
Hikayat Merong Mahawangsa Hikayat Merong Mahawangsa merupakan salah satu karya agung yang meninggalkan kesan yang mendalam sehingga ke hari ini. Hikayat ini banyak menceritakan tentang sejarah perkaitan negeri Kedah dengan Siam. Pemerintahan oleh negeri Kedah kepada Siam apabila Raja Seri Mahawangsa (Raja Kedah yang ketiga) mendapat berita kekanda sulungnya Raja Siam mendapat putera. Terus raja Kedah memerintahkan supaya tradisi menghantar bunga emas itu diteruskan hingga ke akhir zaman setiap kali mendapat putera.

MEMBICARAKAN KARYA AGUNG

 Sebelum kedatangan Islam, agama Hindu atau Buddha telah lama bertapak di dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Melayu.Kedatangan Islam dikatakan telah memantapkan keseluruhan pandangan Semesta Melayu. Kedatangan Islam telah memberi impak yang besar dalam kehidupan masyarakat Melayu termasuklah dari segi budaya, amalan dan kepercayaan.
Nilai-nilai yang menjadi asas kepada tamadun Melayu berteraskan kepada nilai-nilai agama Islam. Kesemua nilai tersebut berkait rapat dengan konsep iman yang terdapat dalam agama Islam. Nilai asas ini boleh dilihat dalam ungkapan-ungkapan Melayu seperti peribahasa, perumpamaan dan pepatah-pepatih.
  1. Kepercayaan kepada Allah S.W.T

Maka sabda Nabi Allah Sulaiman, “Hai segala-gala raja-raja…dalam empat perkara ini hendaklah jangan sekali-kali ditentukan, jikalau tiada dengan dengan janji daripada Tuhan alam. Pertama rezeki, …keempat, perkara perceraian yang sudah sampai waktu, saat harinya, tiada akan dapat hendak menantikan esok harinya, tiadalah boleh, melainkan dengan sekaliannya itu pun dengan janji-Nya jua.”
                                                               (Hikayat Merong Mahawangsa, hlm 23)

Pada mulanya burung geroda ingin menghalang rombongan untuk menyatukan puteri raja Benua China dengan anak raja Rom. Burung geroda menyerang bahtera yang membawa anak raja Rom sehingga hancur. Walaupun berbagai dugaan yang menimpa anak raja Rom namun akhirnya mereka dapat disatukan jua. Nabi Allah Sulaiman menasihati para pengikutnya berkenaan empat perkara dalam Islam yang tidak dapat diubah kerana telah ditentukan oleh Allah S.W.T. iaitu rezeki, perkara yang memutuskan rezeki, jodoh dan pertemuan dan perceraian yakni kematian. 

2.Ketaatan kepada raja dan pemimpin. 

Menghormati raja dan pemimpin merupakan perilaku atau perkara yang sudah diamalkan sejak dahulu lagi sehinggalah sekarang. Sehinggakan, sesiapa yang ingkar akan perintah raja akan dikenakan tulah iaitu kehidupan mereka akan sengsara atau mendapat nasib yang buruk. 
Maka sembah Raja Merong Mahawangsa, “ Baiklah, tuanku, barang yang dititahkan itu patik kerjakan, tuanku.”
                                                               (Hikayat Merong Mahawangsa, hlm 7)

Raja Merong Mahawangsa telah menerima tugas yang diberikan oleh raja Rom dengan senang hati. Arahan yang diberikan oleh raja Rom agar Raja Merong Mahawangsa pergi ke Benua China untuk menggantikannya dan menyampaikan hasratnya untuk mengahwinankan anakandanya dengan puteri raja Benua China. Hal ini menunjukkan bahawa, sikap Raja Merong Mahawangsa yang menerima tugas yang diberikan membuktikan bahawa beliau merupakan seorang yang taat kepada raja dan pemimpin.
Menghormati ibu bapa dituntut dalam Islam kerana kedudukan, martabat dan kemuliaan ibu bapa sangat istimewa serta tinggi sekali sehinggakan ibu bapa adalah yang kedua perlu dihormati selepas yang Maha Pencipta. Raja Merong Mahapudisat digambarkan sebagai seorang yang taat kepada perintah ayahnya, Raja Merong Mahawangsa untuk menempatkan anak-anaknya di beberapa buah tempat supaya dapat mendirikan kerajaan baru. Perkara ini dapat dilihat pada halaman 37.


Setelah didengar oleh Raja Merong Mahapudisatn sembah menteri itu, lalu ia bertitah kepada menterinya, “Jikalau demikian hendaklah saudara kerahkan segala kaum gergasi himpun sekaliannya dan panggil … , kita beri ia pergi bersama-sama anak kita…
                                                               (Hikayat Merong Mahawangsa, hlm 37)
Raja Merong Mahapudisat segera menitahkan pembesarnya untuk menyediakan keperluan serta askar pengiring untuk anakandanya berhijrah ke tempat lain bagi membuka penempatan baru. Raja Merong Mahapudisat dilihat sebagai seorang yang sangat taat kepada perintah ayahandanya. Beliau segera melakukan suruhan ayahandanya setelah diingatkan oleh pembesarnya.

3. Berpegang teguh kepada adat resam
Masyarakat Melayu berpegang teguh kepada adat tradisi seperti dilihat dalam amalan hidup seharian. Orang Melayu amat menjaga adat resam termasuklah pantang-larang dan adat istiadat yang diwarisi dan diamalkan sejak turun-temurun.


setelah sudah dibaca surat itu lalu sama duduk sekaliannya itu berjabat tangan. Maka raja China pun menyorong puannya sirih persantapan pada Raja Jin Harman Syah, katanya, “Makanlah sirih hai saudaraku Raja Harman Syah,”serta menyuruh keluar ia itu.
                                                               (Hikayat Merong Mahawangsa, hlm 26)

Sirih dan pinang berperanan penting dalam upacara, adat resam dan budaya semasa, masyarakat Melayu etika itu. Dalam petikan di atas adat makan sirih digunakan ketika menyambut tetamu.

4. Memuliakan yang tua
Maka sahut anak raja Rom itu dengan perlahan-lahan, “ Hai ibuku, bahawa dengan sesungguhnya beta ini manusia juga. Betalah anak raja Rom, hendak pergi kahwin dengan puteri anak raja Benua China dengan beberapa buah bahtera…

                                                               (Hikayat Merong Mahawangsa, hlm 16)

Walaupun anak raja Rom dalam keadaan sakit setelah bahteranya di musnahkan oleh burung geroda, beliau masih lagi mampu mengucapkan kata-kata yang bersopan kepada Mak Inang. Malahan beliau membahasakan ibu kepada Mak Inang.

5. Bertimbang rasa
Orang Melayu sentiasa mengutamakan perasaan orang lain dalam pelbagai keadaan
Maka mak inang tuan puteri itu pun terlalulah belas kasihan hatinya mendengarkan hal anak raja Rom itu lalu ia pun kembali pada tuan puteri persembahkan hal itu sekalianya dengan suka tertawanya.
(Hikayat Merong Mahawangsa, hlm 17)

Kesimpulannya, dalam Hikayat Merong Mahawangsa yang telah dikaji dan diperkenalkan oleh Siti Hawa Haji Salleh ini banyak mempunyai nilai melayu yang tersembunyi. Malahan, setiap penulisan sejarah tradisional Melayu, mereka kebanyakkannya hendak  menggambarkan cara hidup dan pemikiran masyarakat yang melahirkannya dengan jelas. Dalam Hikayat Merong Mahawangsa ini, banyak memperkatakan tentang nilai melayu yang tinggi yang ingin disampaikan kepada pembaca agar pembaca dapat mencontohi nilai tersebut.

ASPEK KEBAHASAAN
Hikayat Merong Mahawangsa dikategorikan  dalam prosa berbentuk cerita atau sejarah. Setelah Raja Mahawangsa masuk Islam, pengaruh agama Islam menjadi lebih besar lagi menyelinap ke segenap kehidupan kehidupan rakyat Kedah.Maka tidak hairanlah jika penulisan manuskrip yang digunakan pada abad itu menggunakan aksara Arab-Melayu.
Selain aksara Arab-Melayu, beberapa istilah yang digunakan dalam manuskrip juga memaai nama yang memuatkan simbol-simbol Islam. Penggunaan kata sultan untuk sebutan raja juga merupakan pengaruh dari bahasa Arab.
Hikayat ini juga masih banyak pengaruh bahasa Arab dalam manuskrip ini. Beberapa teks Arab tampak berhampuran dalam setiap teks kalimat-kalimatnya. Ada istilah 'alim' dalam bahasa Melayu bererti orang berilmu. Selain itu terdapat juga istilah seperti fakir, hadzirdan banyak lagi.

ANALISIS KARYA AGUNG

Analisis dalam karya agung Hikayat Merong Mahawangsa adalah berkaitan dengan kajian  pengarang tersebut yang menyatakan bahawa hikayat ini dapat dikaitkan persamaan di antara  mitos dan realiti.
SINOPSIS
Angkatan Raja Merong Mahawangsa yang sedang belayar dari Rom ke negeri China telah diserang oleh geroda. Ia membuka negeri Langkasuka dan diangkat menjadi raja. Ia pulang ke Rom setelah menabalkan puteranya Raja Merong Mahapudisat menjadi raja. Langkasuka ditukar namanya ke Kedah Zamin Turan.
Berpandukan nasihat yang diberikan oleh ayahandanya, Raja Merong Mahapudisat merajakan putera sulungnya menjadi Raja Siam, putera tengah sebagai Raja Perak dan anakandanya yang ketiga, seorang puteri, sebagai Raja Patani. Putera yang bongsu menggantikan ayahanda mereka sebagai Raja Kedah dengan gelaran Raja Seri Mahawangsa. Raja inilah yang memulakan tradisi menghantar persembahan bunga mas dan bunga perak sebagai hadiah kepada kekandanya, Raja Siam, setiap kali kekandanya mendapat putera.
Raja Seri Mahawangsa mangkat setelah kecewa dengan puteranya yang tidak menurut perintah dan digantikan oleh putera itu dengan gelaran Raja Seri Maha Inderawangsa. Seterusnya putera Raja Seri Maha Inderawangsa menjadi raja dengan gelaran Raja Ong Maha Perita Deria yang lebih terkenal dalam sejarah negeri Kedah sebagai Raja Bersiong. Apabila Raja Bersiong turun dari takhta setelah ditentang kerana kezalimannya, puteranya ditabalkan sebagai Raja Phra Ong Mahapudisat. Raja ini digantikan oleh puteranya, Raja Phra Ong Mahawangsa yang kemudiannya menjadi raja Kedah yang pertama memeluk agama Islam. Syeikh Abdullah Yamani menukarkan namanya kepaga Sultan Muzaffar Syah.
ANTARA MITOS DAN REALITI
Untuk menimbulkan kekaguman masyarakat dan mengekalkan ketinggian martabat raja-raja Kedah, pengarang merendahkan lagi penceritaannya dengan memasukkan peranan yang dimainkan oleh gajah sakti Gemala Johari. mitos binatang sakti tidak ketinggalan dalam karya-karya historiografi Melayu yang lain. Adanya Gemala Johari di sini adalah sesuatu yang diharapkan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia dengan mudah diatasi oleh gajah sakti. Gemala Johari masuk ke hutan dan membawa ke istana putera Raja Bersiung dengan isterinya anak orang berhuma di hujung negeri. Sengaja peranan Siam dalam menentukan siapa pengganti raja itu diperkecilkan dengan memulangkan segala-galanya kepada Gemala Johari.
Supaya kedaulatan raja dan keturunannya dapat dipertahankan pengarang mengambil masa untuk menerangkan asal usul keluarga yang berhuma itu. Isteri Raja Bersiung bukanlah sembarangan orangnya tetapi berasal daripada biaperi.
Jelas pengarang memikirkan terlebih dahulu semasak-masaknya dan merancang dengan teliti pengolahan fakta dan teknik penulisannya. Bukan sahaja beliau harus membentangkan fakta sejarah tetapi juga mengadunkannya dengan cara yang terbaik supaya kedudukan raja tidak terjejas. Unsur-unsur mitoslah yang membantunya memenuhi tugas ini. Segala alasan yang dikemukakan tidak lagi dipersoalkan kerana kebanyakan unsur mitos itu sudahpun sebati dalam pemikiran masyarakatnya. Atas dasar 'percaya' dengan mudah dan berkesan, sesuatu yang hanya ada di dalam pemikiran pengarang lahir menjadi realiti.
Jika dinilai semula huraian pengarang tentang penghantaran bunga emas ke Siam, kita akan dapati bahawa penafiannya adalah sesuatu yang biasa. Negeri-negeri Melayu lain yang pernah terlibat dengan Siam enggan mengaku bahawa penghantaran bunga emas itu adalah bukti tertunduknya mereka ke bawah kuasa Siam. Bagi mereka kiriman itu dibuat sebagai suatu usaha diplomasi mententeramkan kerajaan Siam dan menghalangnya daripada menyerang negeri-negeri Melayu itu.
Walaupun pada mulanya Hikayat Merong Mahawangsa menyatakan bahawa putera-putera dan puteri raja Kedah yang membuka negeri-negeri Siam, Perak dan Petani, hanya Siam sahaja yang diulang sebut oleh pengarang. Tidak ada lagi rujukan dibuat berhubung dengan Perak dan tentang Petani pula hanya disebut sekali.
Hal ini membayangkan keadaan yang sebenarnya di mana dalam realiti sememangnya ada perhubungan yang erat antara Kedah dengan Siam. Walau bagaimana sekalipun diusahakan oleh pengarang menyembunyikan fakta itu, ia muncul sebagai sesuatu yang benar.
Kemudian pengarang menceritakan tentang Kelana Hitam yang menjadi raja di Pulau Air Tawar ingin menaiki takhta kerajaan negeri Kedah apabila didengarnya Kedah tidak beraja selepas hilangnya Raja Bersiung. Pengarang menyatakan secara kebetulan angkatan Kelana Hitam telah bertembung dengan angkatan Kelahum dari Siam. Kelahum telah ditugaskan menabalkan pengganti Raja Bersiung setelah orangnya ditemui.
Nyata Kelana Hitam tidak sempat mencapai cita-citanya kerana dihalang oleh Kelahum. Pertempuran berlaku dan Kelana Hitam ditawan. Peperangan ini telah digambarkan dengan teliti dan terperinci oleh pengarang. Beliau menggunakan klise-klise yang terdapat dalam karya-karya kesusasteraan Melayu klasik apabila menggambarkan sesuatu keadaan. Kekuatan dan kegagahan panglima-panglima diceritakan satu persatu. Tidak terdapat karya historiografi lain yang melukiskan gambaran peperangan yang sebegitu jelas dan menarik. Selain dari lukisan suasana pengarang juga memperlihatkan pengetahuannya tentang teknik peperangan orang zaman dahulu dan cara-cara mengatur perang.
Kisah peperangan ini memperlihatkan beberapa persamaan dengan kisah peperangan dalam Hikayat Seri Rama yang disadur dari Ramayana. Tetapi jika dibandingkan dengan lebih teliti, gambaran peperangan dalam Hikayat Merong Mahawangsa lebih realistik dan berpijak dibumi yang nyata. Kemenangan dicapai lebih kerana ketajaman akal dan kepintaran ilmu perang dan kepahlawanan manusia biasa dan bukan sebab kesaktian dan kedewaan.
Persamaan yang terdapat dalam bahagian ini dengan apa yang ditemui dalam Hikayat Seri Rama adalah kerana kedua-dua hikayat ini hasil kesusasteraan lama. Pengarang tidak dapat lari menggunakan susunan kata dan struktur kalimat yang sama dengan yang terdapat dalam karya-karya lain yang sezaman dengannya. Persamaan yang terdapat dianggap tidak merendahkan mutu karya tersebut malah mendekatkan lagi dengan karya-karya sezaman dan membolehkan ia dimasukkan ke dalam golongan yang sama.
Kerana pertimbangan yang berlainan ramai sarjana barat keberatan memberi Hikayat Merong Mahawangsa penilaian yang saksama dan terus menganggapnya sebuah karya yang kurang bermutu. Winstedt secara mudah mengenepikan hikayat ini tanpa mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat yang menghasilkan karya ini.
Di samping itu dapat dibuat kesimpulan bahawa kemunculan Kelana Hitam adalah disengajakan oleh pengarang untuk menerangkan lebih jelas perhubungan yang erat antara Kedah dan Siam. Pengarang juga menggunakan kesempatan itu untuk menguatkan hujah bahawa hanya raja yang berasal dari keturunan Merong Mahawangsa sahaja yang layak menaiki takhta kerajaan Kedah.
Naungan Siam ke atas Kedah diteruskan gambarannya dengan menyebutkan bahawa Kelahum meneruskan perjalanannya ke Kedah. Setelah menemui tempat yang baik di Sala, Kelahum membina kota di situ dan memerintahkan orang-orangnya pergi mengadap menteri keempat dan menjemput raja yang baru datang bermain ke Sala. Di Salalah raja Kedah yang baru ditabalkan dengan nama Raja Phra Ong Mahaputisat. Kelahum telah melaksanakan tugasnya sebagai wakil Raja Siam untuk mengiktirafkan raja itu. Secara tersembunyi pengarang membuat implikasi bahawa pengiktirafan itu tidak membawa apa-apa kesan kerana sewaktu Kelahum sampai, raja itu sudah lama bersemayam di Kota Aur. Dan berangkatnya ke Sala adalah lebih untuk bersuka-suka memburu binatang dan menangkap ikan.
Apabila Kelahum berangkat pulang ke Siam, Raja Phra Ong Mahaputisat mengirimkan hadiah bunga emas dan bunga perak kepada Raja Siam. Selepas itu dikatakan Kedah dan Siam tidak berputusan menghantar utusan tiap-tiap tahun tanda berkasih. Pengarang tetap mempertahankan bahawa perhubungan itu adalah antara dua negara Staraf. Begitulah caranya pengarang menjaga maruah rajanya tanpa menyingkirkan fakta sejarah sebenarnya.
Berbeza dengan kebanyakan karya historiogfari Melayu yang lain, Hikayat Merong Mahawangsa tidak menghadkan unsur mitos dikemukakan hanya dibahagian awal cerita. Pengarang memasukkan unsur mitos di mana-mana sahaja asalkan dapat digunakan untuk sesuatu tujuan, terutama sekali untuk menambahkan takjub rakyat terhadap rajanya. Dalam hal ini Hikayat Merong Mahawangsa agak selari dengan Hikayat Banjar.
Kerana itu di pertengahan ceritapun tiba-tiba pembaca bertemu dengan kelahiran Raja Buluh Betung dari ruas buluh yang dibawa pulang oleh Raja Phra Ong Mahaputisat dari berburu. Di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Acheh, unsur mitos seperti ini hanya terdapat di bahagian awal cerita. Seharusnya semakin dekat pengarang dengan zaman yang lebih terkemudian, unsur mitos ditinggalkan dan diganti dengan fakta-fakta yang bersifat kenyataan.
Pengarang ini telah menggunakan kebebasannya untuk melanggar kebiasaan ini. Jelas kepadanya unsur mitos dan realiti. Kemungkinan lain ialah pengarang menemui kesempatan di sini untuk memasukkan mitos ini kerana tidak sesuai di bahagian lain. Beliau mesti memasukkan mitos ini kerana di dalam penulisan-penulisan lain mitos ini tidak ditinggalkan.
Kelahiran Raja Buluh Betung diseimbangkan dengan penemuan Puteri Seluang di tengah-tengah buih putih yang mengalir di Sungai Kuala Muda. Puteri Seluang bukanlah sesuatu yang asing dalam karya-karya historiografi Melayu kerana terdapat rakan-rakan sejenisnya dalam Sejarah Melayu, Hikayat Banjar, Cerita Sukadana dan Sulsilah Kutai, masing-masing dengan nama Puteri Tanjung Buih dan Puteri Junjung Buih dan sebagainya.
Di dalam Hikayat Merong Mahawangsa wajar Raja Buluh Betung dikahwinkan dengan Puteri Seluang kerana sama-sama berunsur mitos. Dan kewujudan mereka bertentangan dengan realiti. Kedua-duanya tidak dibenarkan berkembang wataknya. Keturunan mereka tidak mungkin dapat menduduki taktha kerajaan kerana asal usulnya. Nyata disini terdapat semacam pertentangan antara unsur mitos dan realiti. Karya ini merupakan suatu penulisan sejarah, unsur realiti dipertahankan.
Begitu kecil peranan mitos ini sehingga apabila Raja Phra Ong Mahawangsa, saudaranya memeluk agama Islam, Raja Buluh Betung sengaja tidak disebut. Raja Buluh Betung ketika itu ditugaskan membina kota baru di Padang Terap. Pengarang menyingkirkan watak mitos ini dari dunia yang bersifat realiti dengan menceritakan bahawa Raja Buluh Betung membawa diri setelah mendengar isterinya Puteri Seluang berbuat jahat dengan salah seorang pembesar dalam semasa peningggalannya.
Sama seperti beberapa watak dalam Hikayat Banjar yang hilang jasadnya sesudah mati, Raja Buluh Betung juga dikatakan bertukar kembali manjadi buluh setelah menghembuskan nafas yang terakhir. Sebelum mangkat Raja Buluh Betung memperlihatkan kepahlawanannya berperang dengan angkatan Datuk Sungkai yang datang menyerang Kota Palas. Puteri Seluang pula tidak lagi disebutkan selepas melahirkan Megat Zainal.
Kerana kisah Raja Buluh Betung dikemukakan dalam peringkat yang sudah lewat dalam hikayat ini, ia sengaja diasingkan dari istana besar di Kuala Muda. Kemangkatannya tidak menimbulkan apa-apa persoalan. Pengarang telah cuba menggambarkan realiti watak ini dengan menghidupkan unsur kepahlawannya. Unsur realitinya juga dilahirkan menerusi reaksi Sultan Muzafar Syah ketika menerima berita kemangkatannya. Pengarang menulis :
"......maka tiada berkata-kata lagi, tunduk, tengadah, menahankan air mata, kenangkan saudara Raja Buluh Betung itu......"
Seterusnya pengarang menegakkan lagi mitos tentang Raja Buluh Betung ini dengan mengemukakan sesuatu yang bersifat realiti. Menteri Lela Putera telah memohon supaya Sultan Muzafar Syah menghantar salah seoarang puteranya ke Kota Palas untuk menggantikan Raja Buluh Betung. Sultan telah memenuhi permintaan itu dengan merajakan Raja Muazzan, Raja Mahmud dirajakan di Kota Hulu Padang Terap dan Raja Sulaiman dihantar ke Langkapuri. Dengan ini juga pengarang menguatkan pengakuan tentang adanya kota-kota yang dibina oleh Raja Buluh Betung semasa hayatnya pada hal Raja Buluh Betung itu adalah watak mitos. Mungkin juga dalam kisah ini Langkapuri ialah Langkawi.
Di dalam karya-karya historiografi Melayu lain, batasan antara mitos dan realiti lebih jelas jika dibandingkan dengan hikayat ini. Cara penceritaan juga berubah menjadi lebih jelas dengan pernyataan peristiwa-peristiwa yang betul-betul berlaku. Di samping pengarang sendiri ada orang-orang lain yang tahu tentang peristiwa-peristiwa itu. Tidak seperti peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pada bahagian awal penulisan yang cara penyampaiannya adalah hasil pemikiran dan pengolahan pengarang sendiri. Cara unsur-unsur mitos itu disampaikan bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang.
Keistimewaan Hikayat Merong Mahawangsa yang teragung ialah cara yang dipilih oleh pengarang untuk mengisahkan bagaimana Raja Phra Ong Mahawangsa memeluk agama Islam. Keagungan dan keangkuhan pengarang dari istana Kedah ini menghalang beliau dari mengulang sebut cara yang sudah termaktub di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Di mana kedua-dua hikayat itu memperlihatkan unsur-unsur persamaan yang amat jelas, Hikayat Merong Mahawangsa, atas kebijaksanaan pengarangnya mengemukakan sejarah pengislaman yang tiada persamaannya dalam karya-karya historiogfari yang lain. Gaya yang tersendiri ini ialah hasil kepintaran pengarang menggembelingkan unsur-unsur realiti. Pengarang telah membuktikan bahawa beliau mempunyai daya imaginasi yang kuat ketika mengolah bahagian ini.
Telah termaktub di jiwa pengarang bahawa peristiwa raja memeluk agama Islam adalah peristiwa kemuncak dalam penulisannya. Dengan itu kisah ini mestilah dikemukakan dengan sekuat-kuat impak dan kesan yang terdaya. Peristiwa yang terpenting ini tidak mungkin dikemukakan dengan begitu sahaja. Ia harus dikemukakan berlainan dari yang sudah ada dalam karya-karya lain. Unsur mimpi seperti dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu tidak akan memberi keadaan yang diharapkan. Unsur peperangan seperti Hikayat Banjar tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh pengarang. Kisah bagaimana Islam sampai ke Kedah mestilah mengatasi penceritaan-penceritaan lain yang sudah ada. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengadunkan unsur realiti dengan mengadunkan unsur realiti dengan yang bukan realiti tetapi masih boleh diterima akal.
Mungkin setelah membuat pertimbangan-pertimbangan inilah akhirnya pengarang menulis tentang kedatangan Islam ke Kedah mestilah mengadunkan unsur realiti dengan yang bukan realiti tetapi masih boleh diterima akal.
Pertama sekali, pengarang mengatakan Islam yang sampai ke Kedah itu telah dibawa oleh Sheikh Abdullah dari Baghdad. Pilihannya wajar bukan sahaja nama itu mengandungi 'aura'nya yang terasing tetapi juga kerana Baghdad tidak kurang pentingnya sebagai suatu pusat perkembangan dan pentadbiran kerajaan Islam.
Walaupun Sejarah Melayu ada menyebut tentang seseorang Raja Kedah pernah mengadap ke Melaka untuk menerima nobat, Hikayat Merong Mahawangsa tidak menyentuh tentang perkara ini. Mungkin masa yang dikemukakan dalam Hikayat Merong Mahawangsa lebih awal daripada yang disentuh oleh Sejarah Melayu berhubung dengan peristiwa ini. Hikayat Acheh juga menyentuh tentang kedatangan Islam ke Kedah tetapi Hikayat Merong Mahawangsa menyepi tentang rujukan ini. Biarpun demikian, pengarang menyatakan pada masa Kedah menerima Islam, Acheh telah lama memeluk agama itu. Dikatakan apabila Acheh mendengar Kedah sudah Islam, rajanya mengirim dua buah kitab karangan Sheikh Nuruddin al-Raniri untuk dikaji. Namun demikian jelas bahawa pengarang kita enggan melibatkan kerajaan-kerajaan Melayu lain dalam karangannya dan mengrekonstruksikan versinya yang tersendiri.

Sumber: http://www.mykedah2.com/10heritage/111_2_p3.htm

NILAI ILMU DAN MAKLUMAT


1.0       PENGENALAN
Secara umumnya karya agung boleh difahami sebagai karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah dan nilai budaya dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan bersama bangsa itu sepanjang sejarahnya. Pengertian Karya Agung Melayu dan Karya Agung Dunia Melayu mempunyai perbezaan. Karya Agung Melayu bermaksud Karya Agung yang ditulis atau diungkap atau dilisankan dalam bahasa Melayu, tidak mengambil kira perbezaan kelompok, bangsa,etnik dalam kawasan dunia Melayu ini manakala Karya Agung Dunia Melayu pula bermaksud Karya Agung yang terdapat di kawasan Dunia Melayu yang terdapat dalam bahasa serumpun atau bahasa-bahasa Melayo-Polinesia yang lain.
            Karya Agung Melayu merupakan salah satu warisan Melayu yang harus dipelihara dengan baik. Hal demikian kerana Karya Agung merupakan cerminan yang dapat menceritakan kehidupan masyarakat Melayu pada zaman dahulu khususnya ketika zaman pemerintahan Melayu Melaka. Penelitian terhadap kandungan Karya Agung Melayu dapat membantu kita mengenali dengan lebih dekat berkenaan struktur sosial, budaya, agama serta nilai atau norma-norma kehidupan yang diamalkan masyarakat Melayu ketika itu.
Menyingkap kembali kata-kata keramat Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah “Takkan Melayu hilang di dunia”, jelas memerlukan usaha kita sebagai generasi pewaris warisan Melayu untuk terus mengenali dan memperkasa jati diri Melayu. Salah satu caranya ialah dengan meneliti kembali karya-karya dahulu bagi mendapatkan gambaran sebenar kehidupan masyarakat pada waktu itu.
Penelitian tentang nilai ilmu dan maklumat dalam sesebuah karya agung dapat membantu kita menjejaki cara hidup nenek moyang kita pada waktu dahulu. Contohnya seperti ilmu jampi, ilmu pengasih, dan ilmu pendukunan yang sememangnya merupakan suatu amalan bagi masyarakat terdahulu. Jika dilihat pada peredaran masa sekarang, banyak nilai ilmu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dahulu ditinggalkan kerana ada diantaranya yang bertentangan dengan agama Islam, malahan tidak lagi relevan pada masa kini. Namun, itulah hakikat yang perlu kita ketahui dan selami kerana nilai-nilai ini telah lama terserap dalam diri seorang Melayu.
2.0       ILMU FIRASAT
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2010:412) ilmu firasat ialah pengetahuan mengenai tanda-tanda pada muka iaitu anggota badan dan lain-lain untuk mengetahui kelakuan atau nasib orang. Ilmu firasat dapat dikatakan sebagai ilmu yang boleh menilik nasib seseorang. Sesiapa yang mempelajari akan ilmu ini akan boleh membaca fikiran seseorang. Dalam Hikayat Hang Tuah, terdapat beberapa peristiwa yang boleh dikaitkan tentang penggunaan ilmu firasat. Antaranya ialah berdasarkan kepada peristiwa mimpin yang telah di alami oleh Hang Mahmud. 
 “ Maka pada malam itu Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit; maka cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terkejut lalu bangun daripada tidur, lalu diribanya anaknya Hang Tuah dan diangkatnya, maka diciumnya seluruh tubuh.
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah : 23)
Hang Mahmud telah bermimpi tentang bulan yang turun dari langit dan cahaya bulan tersebut telah mengenai Hang Tuah. Melalui peristiwa tersebut, Hang Mahmud berpendapat bahawa sesuatu akan berlaku kepada Hang Tuah. Dengan itu, beliau telah berpesan kepada isterinya iaitu Dang Merdu agar sentiasa menjaga Hang Tuah. Hang Mahmud juga berfikir bahawa Hang Tuah patut diberikan ajaran yang sempurna. Namun, disebabkan keadaan di Kampung Sungai Duyung tidak mempunyai tempat pengajian yang sesuai untuk Hang Tuah, maka Hang Mahmud berpendapat mereka haruslah berpindah ke Bentan. Di Bentan, Hang Tuah telah diserahkan kepada seorang lebai untuk diajarkan mengaji al-Quran.
“ … Maka dilihatnya seekor pelanduk putih, seperti kambing besarnya, berhadapan dengan anjingnya. Maka oleh pelanduk itu digigitnya akan anjing kedua itu. Maka anjing itu pun berteriak keduanya lalu terjun ke dalam sungai itu. Maka pelanduk itu pun mengusir anjing keduanya. … “ Ya Tuanku Syah Alam, ada patik dengar kata orang tua-tua patik, jika ada pelanduk putih pada hutan atau barang tempat sekalipun, baiklah tempat, patut diperbuat negeri; berdaulat negeri, tuanku.”
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah : 64)
Selain itu, dalam hikayat ini juga peristiwa yang berkaitan dengan ilmu firasat dapat di lihat pada peristiwa penubuhan Kota Melaka. Pada ketika Tuanku Syah Alam sedang berehat di bawah sepohon pokok, Hang Tuah telah mengkhabarkan kepada Tuanku tentang Anjing pemburuannya yang telah dikalahkan oleh seekor pelnduk putih. Tuanku Syah Alam tertarik dengan cerita yang disampaikan dan bertanya kepada salah seorang pembesar tentang peristiwa tersebut. Pada pandangan pembesar, menurut cerita yang di sampaikan oleh orang tua-tua, jika terdapat seekor pelanduk putih, maka tempat itu amat sesuai untuk dibuka sebuah negeri. Berdasarkan kepada peristiwa dan pendapat yang diberikan oleh pembesar, Tuanku Syah Alam berfirasat, jika dibuka sebuah negeri, negeri tersebut akan maju dan kuat.
… “ Apa juga dipakainya maka tiada lut kuparang? Tetapi pada firasatku sebab kerisnya inilah maka ia tiada dapat ditentang lawan dan tiada lut kuparang tubuhnya ini. Jikalau demikian, apa jua kehendaknya? Baiklah kuperdayakan.”
                                                                      (Hikayat Hang Tuah : 155)
Menerusi peristiwa yang berlaku tentang rahsia Keris Taming Sari. Hang Tuah berfirasat bahawa jika seseorang itu mempunyai keris Taming Sari, badannya tidak akan lut jika ditikam. Dengan menggunakan kebijaksanaannya, Hang Tuah telah berjaya merampas keris tersebut dari tangan Taming Sari. Dengan itu, dapat dikatakan bahawa, untuk memperoleh keris Taming Sari tersebut. Firasat awal Hang Tuah tentang keris tersebut sememangnya betul, kerana sepanjang beliau menggunakan keris tersebut, beliau tidak pernah tercedera dalam pertarungan.

3.0       ILMU PENGASIH
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ilmu pengasih ialah pengetahuan tentang jampi, azimat, atau guna-guna untuk mendatangkan atau membangkitkan rasa kasih terhadap individu yang dikehendaki. Ilmu pengasih boleh difahami sebagai salah satu ilmu kebatinan yang digunakan sebagai satu usaha untuk menakluki dan memiliki sekeping hati yang dimiliki individu yang dihajati atau dicintai secara halus atau ghaib. Ilmu ini hanya akan berkesan kepada individu yang dimaksudkan sahaja dan tidak akan memberi kesan kepada orang yang terdekat dengannya.
            Ilmu pengasih dibuat dalam berbagai jenis, kaedah serta nama. Contohnya minyak dagu, pengasih purnama, pengasih arjuna, pengasih jiwa dan banyak lagi. Ilmu pengasih boleh dilakukan dengan menggunakan minyak pengasih yang diperbuat daripada bahan tertentu, makanan dan minuman, minyak wangi, tenungan mata, hikmah suara, hikmah seri wajah dan sebagainya. Hakikatnya, ilmu pengasih ini telah diamalkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu lagi.  Keadaan ini turut digambarkan dalam karya-karya warisan Melayu. Dalam Hikayat Hang Tuah turut diceritakan perihal Hang Tuah menggunakan ilmu pengasih bagi mendapatkan Tun Teja.:
Maka Tun Tuah pun bermohonlah lalu pulang ke rumahnya. Maka Tun Tuah pun mandi dan berlangir. Maka Tun Tuah pun duduklah membuka pustakanya. Setelah sudah dilihat dalam pustakanya, maka Tun Tuah pun tersenyum, seraya dikucupinya puatakanya itu.
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah: 216)
Setelah Tun Tuah berolah jebat itu, maka Tun Tuah pun kembalilah ke rumahnya berbuat suatu guna pengasih namanya. Setelah sudah diperbuat guna itu, maka pada malam itu juga Tun Tuah berjaga membaca pustakanya datang siang.
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah:  217)
Demi berpalit gunanya itu maka Tun Teja pun terkejut seperti disentap orang kakinya. Maka Tun Teja pun bangun, seraya berkata, “Rindunya aku akan Mak Inang…” … “Janganlah inangda takut. Mana Tun Tuah itu sekarang?
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah: 218)
Hang Tuah difitnah oleh Patih Kerma Wijaya serta pembesar-pembesar yang lain kerana mereka merasa iri hati dengan kepercayaan Raja Melaka terhadapnya. Hang Tuah telah difitnah berkelakuan sumbang dengan dayang-dayang. Oleh itu Bendahara Paduka Raja diperintah untuk membunuh Hang Tuah, tetapi Bendahara melepaskan Hang Tuah, disebabkan oleh jasa-jasanya. Selepas itu, Hang Tuah membawa diri ke Inderapura dengan tujuan mendapatkan Tun Teja untuk Raja Melaka, demi menebus kesalahan dirinya. 
            Hang Tuah menngunakan tipu muslihat bagi meyakinkan Tun Teja untuk mengikutnya pulang ke Melaka. Hang Tuah menyatakan bahawa dia ingin memiliki Tun Teja. Pada mulanya Tun Teja amat marah akan perkhabaran yang dibawa oleh inangya itu. Oleh sebab itu Hang Tuah mengambil jalan untuk menggunakan ilmu pengasih terhadap Tun Teja dengan menggunakan ‘jebat’ yang diperoleh daripada seorang perempuan tua. Hang Tuah membuka ‘pustakanya’ iaitu kitab atau buku lama yang mempunyai ilmu tentang cara-cara membuat ilmu pengasih dan terus keluar mencari ‘jebat’ iaitu wangi-wangian yang dijual oleh seorang perempuan tua bagi menghasilkan ubat guna-guna tersebut.
            Hang Tuah bersepakat dengan inang Tun Teja untuk mencalitkan guna-guna tersebut pada Tun Teja yang sedang tidur. Sebaik sahaja ‘jebat’ itu dicalitkan pada Tun Teja, beliau segera bangun dari tidur dan mencari inangnya. Tun Teja menyatakan bahawa beliau teringin untuk berjumpa dengan Hang Tuah. Ketika itulah Hang Tuah memasang jerat dengan menyatakan bahawa beliau akan berangkat ke Melaka. Tun Teja berasa sedih untuk berpisah dengan Hang Tuah dan menyebabkan beliau bersama-sama Hang Tuah berangkat ke Melaka beserta semua dayang-dayang.
            Keterangan di atas jelas menunjukkan bahawa Hang Tuah telah menggunakan ilmu pengasih bagi memikat Tun Teja untuk di bawa ke Melaka dan dikahwinkan dengan Raja Melaka. Ilmu pengasih yang dibuat Hang Tuah ternyata berkesan apabila Tun Teja segera memanggil inangya dan bertanyakan tentang Hang Tuah sejurus selepas dicalitkan ubat pengasih tersebut. Hang Tuah juga digambarkan telah mempunyai ilmu tersebut kerana beliau mempunyai ‘pustaka’ atau kitab tentang ilmu pengasih. Kitab inilah yang dirujuk beliau sebelum mencari bahan bagi menghasilkan ubat pengasih atau guna-guna tersebut.
Namun, sebagai umat Islam kita wajib menjauhi perkara yang dilarang Allah SWT. Setiap perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dikira sebagai perkara Bid’ah iaitu perkara yang bercanggah dengan al-Quran atau Sunnah dan turut dianggap sesat. Peredaran masa serta meningkatnya tahap mentaliti dalam kalangan masyarakat sekarang menjadikan amalan-amalan sebegini tidak lagi di amalkan kerana masyarakat kini telah pandai memilih dan membezakan antara yang buruk dan baik.

4.0       ILMU PENDUKUNAN
Perdukunan merupakan penterjemahan dari kata al kahaanah daripada Bahasa Arab. Ilmu dukun ini dikatakan mengandungi tiga unsur iaitu unsur yang pertama ialah mesti adanya yang disebut sebagai kaahin (si pendukun), mutakaahin (peminta atau pesakit yang berjumpa dukun) dan mahkuun (kepada siapa dukun itu ditujukan). Kamus Dewan menyatakan bahawa dukun merupakan orang yang mengubat orang sakit atau memberi ubat cara kampung atau tradisional dengan membaca jampi serapah dan sebagainya. Perdukunan pula didefinisikan sebagai sesuatu yang mengenai  atau berkaitan dengan pengubatan cara kampung atau tradisional yang berkaitan dengan ilmu dukun.
Terdapat beberapa istilah untuk orang yang mengamalkan ilmu perdukunan ini. Antaranya ialah kahin, ‘arraf, rammal, munajjim atau ahli nujum, sahir atau tukang sihir dan lain-lain. Al Baghawi mengatakan bahawa al-kahin merupakan seseorang yang mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang. Namun demikian, ada juga yang mengatakan al-kahin adalah individu yang memberitahu apa yang tersirat di dalam hati seseorang. Istilah yang kedua yang berkaitan dengan perdukunan ialah ‘arraf. ‘Arraf dikatakan oleh Al-Baghawi sebagai orang yang mengaku-ngaku tahu akan urusan-urusan tertentu melalui cara yang tertentu dan mungkin juga mengetahui tempat sesuatu barang yang hilang itu disorokkan.
            Istilah yang ketiga bagi pendukun ialah rammal. Rammal ini merupakan kata akar bahasa Arab iaitu raml yang diertikan sebagai pasir yang lembut. Rammal pula adalah seorang tukang ramal yang akan menggaris-gariskan sesuatu di pasir untuk mengetahui sesuatu perkara yang diminta oleh orang yang datang berjumpa dengannya. Ilmu ini telah lama dikenali oleh masyarakat Arab dengan nama ilmu raml. Munajjim atau juga disebut sebagai ahli nujum sudah pasti sinonim dengan masyarakat Melayu. Nujum membawa erti bintang-bintang. Ahli nujum ini biasanya akan meramal nasib seseorang menggunakan cara yang tertentu. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam Hikayat Hang Tuah seperti berikut :
Maka segala ahlul nujum dan sasterawan pun melihat yang di dalam nujum. Setelah sudah dilihatnya, maka masing-masing pun menggerakkan kepalanya. Maka titah baginda, “Apa sebab kamu sekalian mengerakkan kepalamu?” Maka sembah segala ahlul nujum dan sasterawan itu, “ya Tuanku Syah Alam, patik mohonkan ampun beribu-ribu ampun dan kurnia ke bawah Duli Syah Alam; adapun patik anakanda ini terlalu amat bahagia beroleh suami anak raja besar,  dan anak cucu paduka anakanda inilah akan raja datang kepada akhir zaman, akan menjadi raja besar. Maka duli tuanku pun hendaklah segera memberi paduka anakanda bersuami, hendaklah paduka anakanda ini ditaruhkan pada suatu pulau yang bernama Biram Dewa itu dengan suatu mahligai dan dayang-dayang. Di sanalah paduka anakanda bersuami raja besar itu.”
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah: 5)
Berdasarkan petikan di atas, hikayat ini menceritakan perihal Tuanku Syah Alam yang menggunakan khidmat ahli nujum bagi menilik untung nasib anak gadisnya itu iaitu Tuan Puteri Kemala Ratna Pelinggam. Melalui tilikan para ahli nujum, mereka mendapati bahawa nasib anak gadisnya itu adalah beroleh keuntungan pada masa akan datang melalui perkahwinannya dengan anak raja besar. Justeru, untuk beroleh keuntungan tersebut ahli nujum menyarankan supaya Tuan Puteri Kemala Ratna Pelinggam segera dikahwinkan dan diletakkan di sebuah pulau yang bernama Biram Dewa dengan sebuah istana berserta dayang-dayang.
Melalui Hikayat Hang Tuah, jelas menunjukkan bahawa peranan dukun sangat penting pada zaman dahulu dalam menentukan masa depan seseorang. Dukun bukan sahaja berupaya mengubati orang sakit, bahkan dukun juga dapat mengetahui sesuatu perkara yang bakal berlaku kelak. Hal ini berlaku disebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang meresapi dalam budaya Melayu pada ketika itu. Mereka lebih percaya tilikan yang akan menetukan nasib mereka pada masa akan datang. Selepas kedatangan Islam, ilmu pendukunan semakin jarang digunakan.


5.0       ILMU JAMPI
Jampi didefinisikan Kamus Dewan sebagai kata-kata tertentu yang diucapkan untuk mendatangkan kesaktian seperti boleh menyembuhkan penyakit. Jampi juga dikenali sebagai mantera. Orang Melayu sangat dekat dunianya dengan spiritual. Ini mungkin juga disebabkan oleh Islam yang menjadi agama rasmi orang Melayu, agama Hindu dan Buddha juga pernah mempengaruhi masyarakat Melayu suatu ketika dahulu. Jika dilihat pada zaman dahulu, hampir kesemua aktiviti akan diikuti dengan jampi.
            Ilmu jampi atau perdukunan ini dapat dilihat dalam teks Sulalatus Salatin pada bab 3 yang ada menyentuh tentang Badang beroleh gagah. Dalam bahagian ini, Badang merupakan seorang hamba yang tinggal di Sayung dan mengerjakan sebuah huma milik tuannya. Badang juga mempunyai aktiviti lain iaitu gemar menahan lukah. Namun apa yang menghairankan ialah lukahnya tidak pernah dimasuki ikan dan dia hanya menjumpai tulang ikan sahaja berhampiran lukahnya itu. Maka, pada suatu hari Bdang mengintip kawasan lukah itu untuk mengetahui siapakah yang telah memakan ikan di lukah yang ditahan itu.
            Badang berasa terkejut apabila melihat seekor hantu yang berbadan besar dan panjang, matanya merah seperti matahari terbit, dan rambutnya dikatakan mencecah pusat. Dengan berbekalkan parang dan kapak, Badang menerpa kea rah hantu itu dan memegang janggutnya dan mengugut mahu membunuhnya. Akibat ketakutan, hantu itu memberikan beberapa tawaran dan Badang memilih untuk menjadi kuat. Untuk menjadi kuat, hantu itu mengarahkan Badang supaya memakan muntahnya. Berikut adalah kata-kata hantu tersebut :
“Jikalau engkau hendakkan gagah, makanlah muntahku. Setelah itu oleh Badang dicubanya segala pohon kayu hampirnya yang besar-besar itu, dengan sekali bantunnya habis patah-patah”.                                                       
 ( Hikayat Hang Tuah: 48-49 )
            Dalam Islam, terdapat juga unsur-unsur jampi. Namun demikian, ayat-ayat yang dibacakan dalam jampi tersebut adalah ayat al-Quran dan bergantung kepada keizinan Allah untuk menyembuhkan sesuatu penyakit atau tidak. Pada hari ini, ramai yang terkeliru antara jampi yang diamalkan pengamal ilmu hitam dengan pengamal al-Quran. Tidak kurang juga ada yang menyatakan bahawa jampi yang menggunakan ayat al-Quran ini adalah syirik kerana menyekutukan Allah. Di sini terdapat percanggahan pendapat kerana dari segi syarak itu sendiri, Islam membenarkan umatnya untuk berubat selagi mana cara perubatan itu tidak menyekutukan Allah dan tidak membuatkan individu itu terpesong kepercayaannya.

6.0       MAKLUMAT TENTANG STRATA SOSIAL MASYARAKAT
Strata masyarakat  atau statifikasi ialah menggambarkan tentang struktur sosial masyarakat dari segi iaitu pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan atau kelas yang berlainan atau juga dikenali sebagai susun lapis masyarakat. Dalam Karya Agung Sejarah Melayu, masyarakat Melayu digambarkan mempunyai struktur yang tersusun. lanya didahului oleh seorang raja sebagai pemerintah. Baginda akan dikelilingi oleh kerabat-kerabat di raja, permaisuri, putera-puteri raja serta kaum kerabat di raja yang lain. Berada di bawah baginda ialah golongan pentadbir atau lebih dikenali juga sebagai golongan bangsawan. Antara jawatan penting ialah seperti Bendahara, Laksamana, Penghulu Bendahari, Temenggung, Syahbandar, Bentara dan lain-lain lagi. Selain itu, golongan ulama juga berada dalam hirarki ini seperti Makhdum, Sayyid, Maulana dan Kadhi.
Seterusnya ialah golongan rakyat biasa yang merdeka. Biasanya golongan ini terdiri dari pedagang-pedagang, petani, tukang-tukang mahir serta saudagar-saudagar. Contoh yang terkenal dalam Sejarah Melayu ialah seperti Hang Isap serta Raja Mandeliar, Mina Sura Dewana, Kitul, Ali Manu Nayan dan Patih Adam yang rapat dengan golongan bangsawan. Golongan yang berada dalam kelas terbawah ialah golongan hamba. Ada tiga kategori hamba yang dipaparkan dalam Sejarah Melayu seperti hamba abdi, hamba biduanda dan hamba hutang. Namun, perkara yang paling menarik ialah tiadanya unsur kasta dalam masyarakat Hindu yang dibawa ke dalam strafikasi masyarakat Melayu Melaka.
 Golongan pemimpin iaitu raja mempunyai kuasa penuh terhadap rakyatnya sehingga mampu membuat keputusan tanpa berfikir atau mengusul periksa terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dalam kisah Singapura dilanggar todak. Banyak nyawa terkorban apabila Paduka Seri Maharaja telah memerintahkan rakyatnya berkotakan betis. Kemudian datang seorang budak yang pintar, bernama Hang Nadim mencadangkan agar mereka berkotakan batang pisang. Tetapi budak tersebut telah dijatuhi hukuman bunuh akibat hasutan para pembesar terhadap raja. Para pembesar menghasut baginda bahawa budak tersebut akan menggugat kedudukan baginda kerana sejak kecil lagi sudah jelas kebijaksanaannya. Raja yang tidak berfikir panjang terus menitahkan agar budak tersebut dibunuh segera. Contoh lain yang menunjukkan bahawa raja memegang kuasa mutlak terhadap pemerintahan sesebuah negeri pada masa itu ialah dalam kisah Tun Besar yang dihukum bunuh apabila bola yang dimainnya terkena destar Raja Muhammad.
… Tun Besar, anak Bendahara, sedang bermain sepak raga di lebuh, dengan segala orang muda-muda. Maka Raja Muhammad pun lalu, ketika itu Tun Besar sedang menyepak raga itu pun jatuh menimpa destar Raja Muhammad, jatuh ke tanah.
                                                          (Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu): 152)
Golongan pembesar turut berada dalam kategori pemimpin selepas golongan raja. watak Hang Tuah yang digambarkan sebagai seorang hulubalang yang sangat setia kepada rajanya. Beliau sentiasa mentaati perintah raja yang kadang kala tidak dapat diterima akal oleh masyarakat kini. Kisah penderhakaan Jebat adalah salah satu daripadanya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada seorang pun yang dapat mengusir Hang Jebat daripada istana. Apabila Sultan Mansor Syah menitahkan Hang Tuah supaya membunuh Hang Jebat, beliau tidak menolak langsung perintah itu walaupun orang yang bakal dibunuhnya itu adalah sahabatnya sendiri.
Maka bertikam pula ia dengan Hang Jebat, dua tiga kali keris Hang Tuah tertikam kepada tiang dan dinding.
(Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu): 142)
Strata rakyat biasa pula dapat dilihat pada kisah Wan Empuk dan Wan Malini yang merupakan seorang petani yang mengerjakan padi huma di lereng bukit. Pada suatu hari, mereka melihat padi mereka sudah masak dan berbuahkan emas serta berdaunkan perak. Di  atas bukit itu, mereka menemui tiga orang pemuda yang tampan parasnya. Mereka menyatakan bahawa mereka adalah keturunan Raja Iskandar Zulkarnain bernisabkan Raja Nusirwan dan pancaran Raja Biktram Syah. Pemuda itu bernama Nila Pahlawan dan Karna Pndita dan bersama-sama mereka ialah sebilah pedangn bernama Simandang Kini dan lembing bernama Lembuara.
Maka kepada malam itu dipandang oleh Wan Empuk dan Wan Malini dari rumahnya, di atas Bukit Si Guntang itu bernyala seperti api … Maka keduanya naik ke atas Bukit Siguntang itu. Maka dilihatnya padinya berbuahkan emas dan berdaunkan perak dan batangnya tembaga suasa.
                                                          (Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu): 20)
Akhir sekali ialah golongan hamba yang dapat dilihat pada watak Badang. Badang merupakan seorang hamba yang ditugaskan oleh tuannya mengerjakan sebuah huma di sebuah kampung yang bernama Sayung. Selepas memakan muntah hantu, Badang beroleh kekuatan yang luar biasa hingga dapat mencabut pokok-pokok besar sepemeluk dua pemeluk dengan tangan sahaja. Dalam masa sehari, Badang dapat membersihkan ladang tuannya yang sangat luas. Kekuatan Badang telah menyebabkan tuannya menjadi kaya sehingga digelar “Orang Kaya Sayung”. Beliau kemudiannya telah memerdekakan Badang.
Maka dipandang tuannya Badang lagi tidur, belum pergi menebas, maka ia marah serta membangunkan Badang, katanya “Hei Badang mengapa engkau tiada mendengar kataku…
                                                          (Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu): 51)
Kata-kata di atas dilontarkan oleh tuan Badang kepadanya  kerana beliau kelihatan masih tidur. Tuannya beranggapan bahawa Badang belum lagi menyelesaikan tugasnya tetapi hakikatnya Badang telah pun menyelesaikan tugasnya. Badang dapat membersihkan kawasan tanah tuannya dengan mudah dengan kekuatan luar biasa yang diperolehnya hasil makan muntah hantu.
Keterangan diatas jelas menunjukkan bahawa strata masyarakat pada zaman dahulu dapat dibahagikan kepada dua iaitu golongan atasan dan golongan bawahan. Raja dan pembesar menduduki kedudukan sebagai golongan atasan manakal rakyat biasa dan hamba pula dianggap sebagai golongan bawahan.
7.0       ADAT ISTIADAT
Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2010: 8) adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun iaitu sejak dahulu kala di dalam sesuatu masyarakat iaitu sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Manakala istiadat pula ialah bermaksud peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, adat kebiasaan,  dan resam. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa adat istiadat merupakan peraturan yang harus dilakukan sama ada dalam urusan rasmi atau tidak. Adat istiadat ini sering kali dikaitkan dengan istana. Dalam karya agung Sejarah Melayu, terdapat beberapa peristiwa yang dapat menggambarkan tentang adat istiadat raja pada ketika itu. Selain itu, Sejarah Melayu dianggap penting kerana ia memberikan adat istiadat kerajaan, susunan raja Melayu dan sejarah kerajaan Melayu. Antaranya adat istiadat yang terdapat dalam Sejarah Melayu ialah:
i.                    Adat mengadap raja di balai rung.
ii.                  Adat menjunjung duli.
iii.                Adat menyambut kedatangan utusan kerajaan dari luar.
i.                    Adat Mengadap Raja di Balai Rung.
Dalam adat mengadap raja di balairung ialah, para pembesar akan disusun mengikut pangkat kebesaran masing-masing. Pangkat tersebut di mulai dengan bendahara, penghulu bendahari dan temenggung. Mereka akan duduk di seri balai. Kemudian, anak-anak raja pula akan duduk di bahagian serambi balai sebelah kiri dan kanan. Selepas itu, akan di ikuti dengan sida-sida yang muda-muda akan duduk berselang seli dengan bentara dan hulubalang yang berdiri di ketapakan balai.
 “ Adapun apabila raja dihadap orang di balairung, maka bendahara, dan penghulu bendahari dan temenggung dan segala menteri dan orang besar-besar, segala sida-sida duduk di seri balai”.
                                                                                  (Sejarah Melayu :57)
Adat ini merupakan perkara yang wajib dilakukan ketika mengadap Sultan. Malahan, sehingga sekarang juga adat ini masih diteruskan walaupun tidak semuanya sama dengan yang dahulu. Hal ini demikian kerana, Sultan di anggap orang yang paling mulia, oleh itu sesiapa yang ingin mengadap Sultan haruslah mengetahui tentang adat-adat yang telah ditetapkan.
ii.                  Adat menjunjung duli.
Adat menjunjung duli memerlukan empat atau lima orang kepala bentara yang terdiri daripada sida-sida yang akan duduk di seri balai. Malahan, segala perkakas diraja seperti ketur, kendi, kipas dan barang sebangainya akan di susun secara diselang selang kedudukannya. Sementara itu, puan dan pedang akan berada dikelekan kiri dan kanan. Manakala, pedang kerajaan akan dipikul oleh laksama atau Seri Bija Diraja.
“ Adapun segala perkakas raja, seperti ketur dan kendi, kipas dan barang sebagainya diselang selang duduknya; melainkan puan dan pedang di kelek-kelekan kiri dan kanan: pedang kerajaan itu laksamana atau Seri Bija Diraja memikul pedang itu”.
                                                                      (Sejarah Melayu : 54)
Dalam adat menjunjung duli ini, barang-barang kebesaran yang digunakan penting untuk melambangkan sesebuah intitusi diraja. Manakala, biduanda-biduanda yang ditugaskan untuk membawa alat-alat kebesaran tersebut haruslah sentiasa mematuhi segala protokol dan memahami adat yang terdapat dalam istana tersebut.
iii.                Adat menyambut kedatangan utusan kerajaan dari luar.
Untuk menyambut kedatangan utusan terdapat adat yang perlu di ikuti. Sambutan terhadap kedatangan utusan adalah berbeza mengikut tahap kebesaran kerajaan tersebut. Apabila utusan dari kerajaan yang besar seperti Pasai dan Haru, sambutannya akan menggunakan selengkap alat kerajaan seperti gendang, serunai dan lain-lain. Jika, sekiranya utusan datang dari negeri yang kurang kebesarannya, alat kelengkapan keraian untuk menyambutnya akan dikurangkan, cukup sekadar gendang dan serunai sahaja atau berpayung kuning atau bergajah. Walau bagaimanapun, sepersalinan tetap akan diberikan.
“ Jika surat dari Pasi atau dari Haru, dijemput dengan selengkapnya alat kerajaan, gendang, serunai, nafiri Negara, paying putih dan perapit; melainkan medali juga yang tiada pergi menjemput itu. …Telah datang ke balai, maka surat disambut oleh hulubalang asal,yakni kepada  bentara yang kiri menyampaikan titah raja kepada utusan, kepada bentara yang di kanan menyampaikan sembah”.
(Sejarah Melayu : 57)
Dalam adat ini, pihak yang lebih berkuasa akan dihormati. Dengan itu, untuk menyambut utusannya akan di buat secara besar-besaran. Malahan, pihak tersebut juga berkemungkinan mempunyai kekuasaan yang amat kuat dan terpengaruh di rantau tersebut. Dengan itu, jika tidak menyambutnya dengan cara yang terhormat, berkemungkinan akan memberi kesan kepada sesebuah kerajaan kelak.

8.0       KONSEP ADAT
Adat menurut Kamus Dewan bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah menjadi kebiasaan. Etimologi perkataan adat adalah dari bahasa Arab “adah” yang bermaksud kebiasaan atau suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Kata majmuk adat ialah adat istiadat. Apabila konsep adat dijadikan istilah Melayu, perkataan ini boleh disamakan dengan kebudayaan. Konsep adat dalam masyarakat Melayu bukan sahaja bermaksud istiadat atau upacara, tetapi termasuk seluruh sistem hidup seperti sistem sosial, kepercayaan dan perundangan.
Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan atau cara hidup. Adat mencerminkan segala perbuatan yang kadang kala dilakukan setiap hari atau musim sama ada berpandukan bulan atau tahun . Inilah pengertian adat yang selalu difahami oleh masyarakat berkenaan dengan adat. Suatu perkara yang sinonim dengan adat ialah budaya. Walaupun berbeza daripada aspek bunyi, namun dari segi pengertiannya, budaya mempunyai konsep yang sama dan saling bergantungan.
            Seperti definisi di atas, adat ialah cara hidup iaitu tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat.  Ianya timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Apabila dizahirkan dan dilaksanakan, seperti adat bercukur, adat bersanding dan sebagainya. ianya sudah menjadi suatu budaya. Maknanya, budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. Hal ini demikian kerana budaya dan adat merupakan dua entiti yang terlalu berkait sifatnya. Pada hari ini, kita selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai suatu perkara yang sama. Perbezaannya hanyalah dari sebutan. Budaya yang difahami dan dilihat, hakikatnya merupakan adat. Budaya bersifat tidak tetap, iaitu boleh berubah-ubah. Justeru itu, wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. Budaya tradisional tidak sama dengan budaya moden. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawa budaya boleh berubah. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak berubah. Oleh itu, bolehlah kita katakan bahawa adat sebagai budaya yang asal.
            Di Malaysia, adat kebiasaannya terbahagi kepada dua, iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Selain itu, terdapat juga adat-adat khusus lain seperti adat perkahwinan, adat pertabalan raja, adat bersalin, dan sebagainya.

9.0       ADAT PERPATIH
Adat Perpatih berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera. Adat ini diasaskan oleh seorang pemimpin Minang bernama Sutan Balun yang bergelar Dato’ Perpatih Nan Sebatang. Adat ini adalah amalan dan peraturan hidup yang sitentukan bagi masyarakat Minangkabau yang rata-ratanya adalah petani ketika itu. Tiada tarikh yang tepat dicatatkan bila adat ini diwujudkan, tetapi Adat Perpatih ini telah dibawa ke Semenanjung Tanah Melayu oleh perantau-perantau Minangkabau pada abad ke-14 Masihi.
            Adat Perpatih ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan dan sebahagian dari Melaka terutamanya Masjid Tanah. Majoriti daripada mereka adalah keturunan Melayu Minangkabau. Masyarakat Adat Perpatih terbahagi kepada tiga kumpulan utama, iaitu Perut, Suku dan Luak. Perut adalah unit sosio-politik yang terkecil di mana anggota sesuatu perut itu adalah berasal daripada moyang (Keturunan perempuan) yang sama. Setiap perut mempunyai seorang ketua yang digelar Buapak. Buapak ini dipilih oleh anak-anak buah di dalam sesuatu perut berkenaan. Suku pula dibentuk oleh beberapa buah perut yang menjadikan keluarga berkenaan menjadi besar. Suku diketuai oleh seorang ketua yang digelar Dato’ Lembaga. Luak pula merupakan unit kawasan pentadbiran dari segi adat di mana terdapat empat luak utama iaitu Rembau, Sungai Ujong, Johol dan Jelebu. Setiap luak diketuai oleh seorang Undang.
            Dalam Karya Agung Pantun Melayu: Bingkisan Permata, terdapat beberapa pantun yang menggambarkan tentang Adat Perpatih ini. Antaranya:
Dibelah-belah dipertiga
      Pisau raut pembelah rotan
Luak dibahagi tiga
      Adat dibahagi delapan.
(Pantun Melayu: Bingkisan Permata: 83)
Inggeris mengerat kuku
     Dikerat dengan pisau raut
Peraut betung tua-tuanya
Elok negeri keempat suku
     Lebih suku berbuah perut
Tuah kampung ada tuanya.
(Pantun Melayu: Bingkisan Permata: 85)
            Berdasarkan pantun-pantun di atas, jelas menunjukkan bahawa terdapat penggunaan perkataan-perkataan yang menggambarkan tentang Adat Perpatih. Perkataan luak, suku, dan perut menggambarkan susun lapis pentadbiran masyarakat yang mengamalkan adat ini.
            Adat Perpatih mempunyai lima prinsip utama iaitu keturunan dikira melalui nasab ibu, tempat kediaman adalah di kawasan ibu isteri, perempuan mewarisi pusaka manakala lelaki menyandang saka, perkahwinan seperut atau sesuku adalah dilarang, dan orang luar boleh menjadi ahli sesuatu suku.

10.0   ADAT TEMENGGUNG
Adat Temenggung merupakan undang-undang adat Minangkabau yang diamalkan di negeri-negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan yang mengamalkan Adat Perpatih. Adat ini diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan yang merupakan abang tiri kepada Datuk Perpatih Nan Sebatang yang mengasaskan Adat Perpatih yang berasal dari Sumatera. Adat ini dibawa masuk ke Melaka pada awal abad ke-15 Masihi dan kemudiannya diresapi dengan pengaruh Islam dan hokum syarak bermazhab Shafie. Dari Melaka, Adat Temenggung ini disebar ke negeri-negeri Melayu yang lain dengan perkembangan Empayar Melaka.
           Disebabkan oleh Adat Temenggung ini diamalkan di hamper semua negeri-negeri Melayu, maka Adat Temenggung telah bercampur dengan undang-undang adat Melayu sedia ada yang mempunyai nama yang berbeza mengikut negeri. Antaranya ialah Undang-undang Melaka, Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah.
           Adat Temenggung ini mempunyai beberapa ciri utama iaitu hukuman bersifat pembalasan, pemerintahan bersifat autokratik, pewarisan harta lebih kepada nasab lelaki dan perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak.
           Berdasarkan karya agung, kita dapat melihat contoh adat temenggung yang menunjukkan pertabalan seorang raja. Telah diketahui bahawa dalam Adat Temenggung, nasab lelaki lebih diutamakan.
Maka titah Raja merong Mahawangsa kepada menteri Rom, “Sudahlah beta rajakan anakanda ini. Maka sekarang akan negeri ini patutlah kita namakan sesuatu akan dia.”
(Hikayat Merong Mahawangsa, hlm 34)
Berdasarkan petikan di atas, jelas menunjukkan bahawa seseorang raja akan menabalkan puteranya untuk memerintah sesebuah negeri. Raja Merong Mahawangsa telah menabalkan puteranya, Raja Merong Mahapudisat untuk memerintah sebuah negeri baru. Seseorang putera raja akan mendapat keistimewaan tersebut berbanding puteri raja. Hal ini sama seperti yang terdapat dalam Adat Temenggung yang lebih menutamakan pihak lelaki berbanding wanita.

11.0   KESIMPULAN
Kesimpulannya, terdapat banyak nilai ilmu dan maklumat yang terkandung dalam sesebuah karya agung yang telah dikaji. Nilai ilmu dan maklumat tersebut banyak terdapat dalam karya agung Hikayat Hang Tuah, Sulalatus Salatin, Pantun Melayu : Bingkisan Permata dan Hikayat Merong Mahawangsa. Melalui pembacaan karya agung tersebut, dapat dikatakan bahawa seseorang penulis karya agung tersebut banyak menyelitkan tentang nilai dan maklumat dalam karya mereka. Antaranya ialah ilmu firasat, ilmu jampi, ilmu pengasih, ilmu pendukunan, maklumat tentang strata sosial masyarakat, adat istiadat, adat temenggung dan adat pepatih.
            Selain itu, dapat dikatakan bahawa nilai ilmu dan maklumat tersebut dapat digunakan untuk menjadi pembentuk tradisi dan tamadun bangsa yang telah meninggalkan kesan atau pengaruh yang kekal dalam ingatan sesebuah bangsa. Di samping itu juga, melalui kajian ini juga, dapat di gambarkan keadaan yang menyeluruh tentang budaya ilmu orang Melayu.
Terdapat juga maklmumat mengenai tradisi ilmu Melayu yang mengiktiraf dan cukup menghormati orang yang menguasai pelbagai ilmu seperti batin, ramalan dan ilmu bahasa. Contohnya, seperti dalam Hikayat Hang Tuah, Hang Tuah bukan sahaja digambarkan sebagai manusia yang mempunyai ilmu firasat, mistik, tetapi juga bijak dalam ilmu duniawi.
Oleh itu, dapat dikatakan bahawa setiap karya agung yang di hasilkan mempunyai nilai ilmu dan maklumat yang tersendirinya. Malahan, sesetengah daripada maklumat tersebut juga boleh dijadikan sebagai nasihat dan pengajaran yang berguna kepada masyarakat.Sumber:
A.Samad Ahmad, 1986. Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Abdul Latif Abu Bakar (Penyelenggara), 2012. Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Kuala Lumpur: Balai Seni Visual Negara.
Harun Mat Piah (pengkaji), 2001. Pantun Melayu: Bingkisan Permata. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.
Hassan Ahmad, 2000. Pengenalan  Konsep dan Gagasan Karya Agung Yayasan Karyawan. Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan.
Kassim Ahmad, 1997. Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Siti Hawa, 1998. Hikayat Merong Mahawangsa. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbitan Universiti Malaya.